Dijital Tabela, Masası Olmayan Çalışanlara Nasıl Fayda Sağlar? 

Dijital Tabela, Masası Olmayan Çalışanlara Nasıl Fayda Sağlar? 

Digital Signage’ı şu ana kadar blog yazılarımızda ağırlıklı olarak satış ve pazarlamadaki faydalarından bahsetmiş olsak da, kullanım alanının sadece satışları artırmakla sınırlı olmadığını anlamakta fayda var. 

Masasız İşçiler kimlerdir? 

Küresel iş gücünün %80’ini oluşturan masasız çalışanlar, bir masaya bağlı olmayan, işleri geleneksel bir ofis ortamında olmayan işçilerdir. Sağlık, perakende, imalat, inşaat, ulaşım, telekomünikasyon ve benzeri sektörlerde yaygın olarak çalışırlar. İnşaat işçileri, garsonlar, perakende personeli, saha servis teknisyenleri masasız çalışanlara örnektir. 

Digital Signage, ofis ortamlarında çalışmayan çalışanlar için etkili iletişim oluşturmada çok önemli olabilir. Ne tür zorluklarla karşılaşabileceklerine ve Digital Signage’ın bu sorunlara nasıl çözüm getirdiğine bakalım. 

  1. Çevrimiçi İletişim Kaynaklarının Eksikliği

Bunun ana nedenlerinden biri, genel olarak masasız çalışanların işyerinde bir bilgisayara veya internete erişiminin bulunmayabilmesidir, bu da elektronik iletişimlerin alınmasını ve bunlara yanıt verilmesini zorlaştırır. Bu durum, özellikle güvenlik duyuruları veya gerçek zamanlı güncellemeler gibi zamana duyarlı bilgilere dayanan çalışma ortamları için bir dezavantajdır.  

  1. İşverenlerle Daha Az Doğrudan Temas

Çevrimiçi iletişim eksikliği, daha az doğrudan temas nedeniyle işveren ve çalışanlar arasında iletişim eksikliğine de yol açabilir. Araştırmalar, kendini işine bağlı hissetmeyen çalışanların, işine daha fazla bağlı olan meslektaşlarına göre %202’ye kadar daha az üretken olduğunu gösteriyor.  Dijital ekranların kullanımıyla çalışma ortamına katılımın artması, müdürleri veya üstleri tarafından görüldüklerini ve duyulduklarını hissettikleri için çalışanların moraline katkı sağlar. 

Digital Signage’ın Etkili Kullanımı ve Dilin Önemi 

Bu çalışma alanlarında dijital ekranların avantajlarından faydalanmak için bu ekranlarda gösterilecek mesajın içeriği de oldukça önemlidir.  

Yoğun bir iş ortamında, çalışanların hızlı ve kolay bir şekilde algılayabilecekleri, anlaşılır, tutarlı içerikler, iletişim ve etkileşimi artırmanın en önemli noktasıdır. Belirsiz veya sürekli değişen mesajlar kafa karışıklığına ve bilgi yorgunluğuna neden olabilir. 

İletişim eksikliğinden kaynaklanan bir diğer sorun olan şirket aidiyet duygusunun telafisi ve topluluk duygusu oluşturmak için “biz” gibi birleştirici dilin kullanılması da oldukça önemlidir, çalışanların moralini yükseltmede etkilidir. 

Digital Signage, bir çalışanın doğum gününü, iş yıl dönümünü veya moral yükselten bir başarıyı kutlamak gibi kişiselleştirmeye de olanak tanır. 

Sonuç olarak, her çalışma alanına uygulanabilen doğru Digital Signage teknolojisi ve stratejisiyle, masasız çalışanların iletişimde günlük olarak yüzleşmek zorunda kaldıkları zorluklar büyük ölçüde iyileştirilebilir.