Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)
AD SOYAD:
ADRES:
Octopus Teknoloji Dijital Çözümleri A.Ş. ; (sözleşmede bundan sonra kısaca “SATICI” olarak anılacaktır)
UNVAN : Octopus Teknoloji Dijital Çözümleri A.Ş.
ADRES : Huzur Mah. Fatih Cad. No:67/16 Sarıyer/İSTANBUL
TELEFON NUMARASI : ………………….
E-POSTA ADRESİ : hello@octopus-wp-new.azurewebsites.net
MERSİS NUMARASI : 0633095443900001
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
2. TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN: Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal ve/veya hizmet sunan veya mal ve/veya hizmet sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
KULLANICI HESABI: SATICI’nın internet sitesi üzerinden oluşturulan ve SATICI’nın internet sitesinin ve hizmetlerinin kullanılmasını sağlayan kişiye özel üyelik hesabını,

SİTE: SATICI’ya ait “https://panel.tvoctopus.net/ ” adlı internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
ÖN BİLGİLENDİRME FORMU: SÖZLEŞME konusu hizmetlere ilişkin Yönetmelik Madde 5 / 1 uyarınca Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulmadan önce SATICI tarafından ALICI’ya yapılan bilgilendirmeyi,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Mesafeli Satış Sözleşmesini,
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.
3. SÖZLEŞME KONUSU
İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün ve/veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Satın alınan ürün ve/veya hizmette faydalanabilmek için öncelikle ALICI’nın SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden bir KULLANICI HESABI oluşturması ve satın almanın bu KULLANICI HESABI vasıtasıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. KULLANICI HESABI, ürün ve/veya hizmetin satın alınması ve kullanılması için ön koşuldur. İşbu SÖZLEŞME ve Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen ürün ve/veya hizmet paketi, açılan KULLANICI HESABI’na tanımlanarak sadece bu hesabın sahibi olan ALICI’nın kullanımına açılacaktır.

Alıcı, satışa konu mal ve/veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal ve/veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. İnternet Sitesinin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
4. SATICI BİLGİLERİ
ALICI, satın aldığı ürün ve/veya hizmet paketi ile ilgili olarak sırasıyla (i) Ön Bilgilendirme Formunu okuyarak onaylaması, (ii) işbu Sözleşmeyi okuyarak onaylaması, (iii) satın aldığı ürün ve/veya hizmet paketine ilişkin ödemeyi Site’de yer alan ödeme yöntemlerinden herhangi biri üzerinden gerçekleştirmesini müteakip, başka bir işleme gerek kalmaksızın satış işlemi tamamlanmış olur. Bu suretle satın alınan ürün ve/veya hizmet, Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen kullanım şartları çerçevesinde ALICI’ya ait Kullanıcı Hesabına tanımlanarak internet erişimine açılacak ve aynı anda ürün ve/veya hizmet’in ifasına başlanacaktır.

5. SATICI BİLGİLERİ
UNVAN : Octopus Teknoloji Dijital Çözümleri A.Ş.
ADRES : Huzur Mah. Fatih Cad. No:67/16 Sarıyer/İSTANBUL
TELEFON NUMARASI : ………………….
E-POSTA ADRESİ : hello@octopus-wp-new.azurewebsites.net
MERSİS NUMARASI : 0633095443900001
6. ALICI BİLGİLERİ
ADI SOYADI/UNVANI : ………………….
ADRESİ : ………………….
TELEFON NUMARASI : ………………….
FAKS : ………………….
E-POSTA ADRESİ : ………………….
7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE/VEYA HİZMET BİLGİLERİ
7.1. Malın /Ürünün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
7.3. Sözleşme konusu mal ve/veya hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.
Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam
(KDV Dahil)
Kargo Tutarı
Toplam
Ödeme Şekli ve Planı
Teslimat Adresi
Teslim Edilecek kişi
Fatura Adresi
Sipariş Tarihi
Teslimat tarihi
Teslim şekli
7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.
8. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.
9. – GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR
INTERNET SİTESİ’nde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir.
9.1.ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.
9.2. ALICI’nın sair suretle verdiği kişisel veri ve ticari elektronik iletişimlerine dair izin-onaylarının yanı sıra ve teyiden; ALICI’nın İNTERNET SİTESİ’ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri SATICI, muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. ALICI kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir.
9.3. ALICI SATICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya aynı kanallardan kanuni usulünce ulaşarak ya da kendisine gönderilen elektronik iletişimlerdeki red hakkını kullanarak iletişimleri her zaman için durdurabilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI’ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.
9.4. INTERNET SİTESİ’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI’ya aittir.
9.5. SATICI yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından INTERNET SİTESİ’nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.
9.6. INTERNET SİTESİ’nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.
10. GENEL HÜKÜMLER
10.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürün ve/veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme ve teslimat şekli ile kullanım süresi ve şartlarına ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürün ve/veya hizmetlere ait temel özellikleri, ürün ve/veya hizmetlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat şekli ile kullanım süresi ve şartları bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.2. SATICI, sözleşme konusu ürün ve/veya hizmet paketini eksiksiz, Ön Bilgilendirme Formu ve işbu sözleşmede belirtilen niteliklere, ayrıntılara, kullanım süresine ve şartlarına uygun ve her türlü ayıptan arî olarak, yasal mevzuata ve doğruluk ve dürüstlük kurallarına göre ifa etmeyi, verdiği hizmet kalitesini kullanım süresince korumayı, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3. ALICI, sözleşme konusu ürün ve/veya hizmetin kullanıma açılması için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın ifa yükümlülüğünün sona ereceğini ve işbu sözleşmenin hükümsüz hale geleceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4. SATICI işbu sözleşme ve Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen ürün ve/veya hizmeti ALICI’ya olduğu gibi sağlamakla yükümlü olup, sunulan ürün ve/veya hizmetlerin etkin ve doğru biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları ALICI’nın sorumluluğundadır. Sunulan ürün ve/veya hizmetlerin sonucunda ALICI’nın kendi kişisel beklenti ve hedeflerine ulaşamamış olmasından dolayı SATICI sorumlu değildir.

10.5. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

10.6. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken Kullanım Şartlarına ve yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

10.7. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, SATICI’nın veya başkalarının fikri ve sınai hakları da dahil olmak üzere maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, ALICI SATICI’nın internet sitesine üye olup, diğer kullanıcıların hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

10.8. Sözleşme konusun ürün olması halinde ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
10.9. SATICI, Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile sunmayı, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.10. SATICI, sipariş konusu ürün ve/veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.11. ALICI, Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmetin ifası için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürün ve/veya hizmet ifa yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.12. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
10.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
10.11. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
10.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
10.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
10.15. İşbu SÖZLEŞME kapsamındaki hizmetlerin kullanımı süresinde işbu SÖZLEŞME’ye, Ön Bilgilendirme Formu’na, Kullanım Şartlarına ve/veya yasal mevzuata aykırı hareket edilmesi halinde SATICI’nın sunulan ürün ve/veya hizmeti derhal durdurma, askıya alma, kapatma veya kısıtlama ve ayrıca ALICI’ya ait KULLANICI HESABINI askıya alma veya kapatma ve işbu sözleşmeyi tek taraflı ve derhal feshetme hakları bulunmaktadır.

11. CAYMA HAKKI
11.1. 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9. Maddesinde Cayma Hakkı, 15. Maddesinde ise Cayma Hakkının İstisnaları düzenlenmiştir. Buna göre;
Cayma hakkının istisnaları
MADDE 15 – (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.”

Alıcı, 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde yer alan hüküm uyarınca işbu Sözleşme’ye konu ürün ve/veya hizmet için cayma hakkını kullanamaz. Dolayısıyla Alıcı hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmadığını ve yapılmayacağını kabul eder.

13. MÜCBİR SEBEPLER
13.1. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu en kısa sürede bildirecektir. 

13.2. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Mücbir sebep durumu 30 gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır. 

14. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı her türlü zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder
15. DELİL ANLAŞMASI
İşbu sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde satıcı kayıtları (bilgisayar, ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. 

16. UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup, uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur.
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, Kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır
17. KABUL BEYANI
Alıcı, İnternet Sitesinde yer alan ve işbu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu ürünler/hizmetlerin temel özellik, nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, satıcı ve satışa konu ürünler/hizmetler ile ilgili diğer tüm hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını internet sitesinde elektronik ortamda gördüğünü, okuduğunu, içeriğini kabul ettiğini ve yine tüm bunlara elektronik ortamda onay, kabul iznini vererek ürünleri/hizmetleri sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder. 

18. YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme, taraflarca okunarak ve ALICI’nın, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde tüm şartları ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
SATICI:
ALICI:
TARİH: